Kundvagn

Villkor

Innan du köper något från vår webbplats är det viktigt att du läser igenom nedanstående villkor.

Sammanfattning av dina huvudsakliga rättigheter:

Tillämpliga konsumentskyddslagar i ditt land föreskriver att du kan ändra dig och få full återbetalning i upp till 14 dagar efter att du tagit emot dina varor.

Vi vill att du ska vara helt nöjd med din Simba-madrass. Du har därför möjlighet att prova madrassen i upp till 100 nätter från och med leveransdatumet. Om du inte är helt nöjd med madrassen eller skulle ändra dig inom 100 dagar efter att du tagit emot din Simba-madrass hämtar vi den utan extra kostnad och ger dig full återbetalning. Vi förbehåller oss rätten att förneka personer med anknytning till en madrasstillverkare eller –varumärke den här rättigheten. Vår 100 nätters-testperiod begränsar naturligtvis inte dina lagstadgade rättigheter.

Enligt ditt lands gällande lagstiftning måste produkter stämma överens med beskrivningen samt vara ändamålsenliga och av tillfredsställande kvalitet. I Storbritannien föreskriver lagen om konsumenträttigheter (Consumer Rights Act 2015) att du under produktens livslängd har följande rättigheter:

 1. Rätt till återbetalning inom 30 dagar om varan är defekt

 2. Rätt till återbetalning inom 6 månader (i de flesta fall) om varan inte kan repareras eller ersättas.

 3. Inom 6 år: Om din produkt inte håller längre än vad som kan anses vara en rimlig tid kan du vara berättigad till att få ett visst belopp återbetalat.

Om du bor i ett annat land kan du vara berättigad till reparation, en ersättningsvara eller återbetalning (under vissa omständigheter), i enlighet med de konsumentskyddslagar som gäller i ditt land. De tidsramar som gäller för dessa åtgärder kan skilja sig från de som gäller i Storbritannien. Se avsnitt 9 i dessa villkor [infoga länk] för mer information om defekta produkter.

Förutom de lagstadgade rättigheter som rör defekta produkter ger vi dig 10 års garanti som innebär att vi ersätter defekta Simba-madrasser. Se avsnitt 10 i dessa villkor https://simbamadrassen.se/pages/faq för mer information om denna 10 års garanti.

Detta är en sammanfattning av dina huvudsakliga rättigheter. Mer detaljerad information finns i avsnittet om garanti nedan. Kunder i Storbritannien kan besöka www.citizensadvice.org.uk eller ringa 03454 04 05 06.

I denna ruta ges en sammanfattning av dina huvudsakliga rättigheter. Det är inte avsett att ersätta ordalydelsen i resten av avtalet som du bör läsa igenom noggrant.

Detta avtal innehåller information om:

 • dina juridiska rättigheter och skyldigheter

 • våra juridiska rättigheter och skyldigheter, samt

 • viss nyckelinformation som krävs enligt lag

I detta avtal betyder:

 • “vi”, ”oss” eller ”vår” Simba Sleep Limited, och

 • “du” eller ”din” den person som använder vår webbplats för att köpa varor

Om det är något i avtalet som du inte förstår eller om du vill diskutera något får du gärna kontakta oss med hjälp av nedanstående kontaktuppgifter:

 • e-post: sovgott@simbasleep.com måndag till lördag 9.00 till 21.00, och

1 Inledning

1.1 Om du köper varor från vår webbplats samtycker du till att vara juridiskt bunden av dessa villkor och eventuella handlingar som hänvisas till häri. Samtliga handlingar (inklusive våra riktlinjer för sekretess, returer och återbetalningar samt leveransinformation) utgör en del av avtalet mellan dig och Simba, i enlighet med dessa villkor.

1.2 Du kan endast köpa varor från vår webbplats av icke-affärsmässiga skäl. Om du vill köpa produkter till ditt företag kan du kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter för att få information om de villkor som gäller för företag.

2 Information som vi delger dig

2.1 Enligt lag måste vi ge dig viss nyckelinformation innan ett juridiskt bindande avtal kan ingås. Om du vill se denna nyckelinformation kan du:

 • klicka på knappen ”nyckelinformation”

 • läsa e-postbekräftelsen (se avsnitt 3.2.3)

 • kontakta oss via ovanstående kontaktuppgifter

2.2 Informationen som vi enligt lag ger dig utgör en del av avtalet (enligt vad som bekrivs i dessa villkor).

2.3 Om vi måste ändra viss nyckelinformation efter ett juridiskt bindande avtal har ingåtts, kan detta endast ske med ditt samtycke.

3 Beställa varor från oss

3.1 Nedan beskrivs på vilket sätt ett bindande avtal mellan dig och oss kan ingås.

3.2 Du gör en beställning på webbplatsen. Läs igenom och kontrollera din beställning noggrant innan du skickar in den. Korrigera eventuella felaktigheter innan du skickar in beställningen till oss.

3.2.1 När du har skickat in en beställning i slutet av betalningsprocessen online (dvs. när du klickat på knappen ”Köp nu”) skickar vi dig en bekräftelse via e-post. Denna bekräftelse innebär dock inte att din beställning har godkänts.

3.2.2 Vi kan kontakta dig för att meddela att ditt köp inte har gått igenom. Detta beror vanligtvis på något av följande:

a) att varorna inte är tillgängliga

b) att vi inte kan godkänna betalningen

c) att du inte får köpa varor från oss

d) att vi inte får sälja varor till dig

e) att du har beställt för många varor

f) att varorna har blivit felaktigt prissatta eller att beskrivningen av varorna är felaktig (om tillämpligt enligt gällande lag)

3.2. När vi skickar ut en bekräftelse till dig (e-postbekräftelse) innebär det att din beställning har accepterats och att:

(a) ett juridiskt bindande avtal har ingåtts mellan dig och oss, och

(b) att vi kommer att skicka varorna till dig

4 Rätt att säga upp avtalet och vår testperiod på 100 nätter

4.1 Du har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar utan att ange något skäl. Vi har dock förlängt denna tidsperiod så att du, utan att ange något skäl, kan annullera din beställning av en Simba-madrass i upp till 100 dagar.

4.2 Annullationsperioden löper ut efter 100 dagar räknat från den dag du tar emot din madrass, eller vid köp av andra varor, 14 dagar efter den dag du tar emot dessa varor. Vi förbehåller oss rätten att förneka denna rättighet till personer med anknytning till en madrasstillverkare eller –varumärke.

4.3 För att utöva annullationsrätten måste du informera oss om ditt beslut att säga upp avtalet genom att göra ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som postas, faxas eller skickas via e-post). Du kan använda nedanstående annullationsformulär även om det inte är obligatoriskt.

Annullationsformulär

Till Simba Madrassen - Gardet Tegeluddsvagen 76 2: a våningen 115 28 Stockholm eller till sovgott@simbasleep.com]:

Jag/Vi [] meddelar härmed att jag/vi [] vill annullera mitt/vårt [] avtal om försäljning av nedanstående varor []/tillhandahållandet av nedanstående tjänster [*],

Beställt den []/mottaget den [],

Kundens/kundernas namn

Kunden/kundernas adress

Kunden/kundernas underskrift (endast om annullationen meddelas skriftligen),

Datum

[*] Stryk de alternativ som inte är tillämpliga

4.4 Om en retur av madrassen har begärts, i enlighet med 100-nätters policyn för returer, kan Simba komma att begära fotografier som visar liggytan och sidorna på madrassen. Syftet med detta är att vi ska kunna hämta madrassen i tid. Vägran att tillhandahålla fotografier påverkar inte dina rättigheter enligt 100-nätters policyn för returer men kan dock leda till att hämtningen av madrassen kan komma att fördröjas.

4.5 För att inkomma med annullationsbegäran inom föreskriven tid räcker det om du skickar in din begäran innan tidsfristen löpt ut.

5 Konsekvenser vid annullation

5.1 Om du säger upp det här avtalet kommer vi att betala tillbaka samtliga inbetalningar som du har gjort, inklusive leveranskostnader (förutom eventuella tillägg som tillkommer om du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen vi erbjuder).

5.2 Återbetalningen kommer att verkställas utan onödigt dröjsmål, och inte senare än:

5.2.1 14 dagar efter vi tagit emot din vara/dina varor, eller

5.2.2 (om det kommer först) 14 dagar efter vi har tagit emot bevis på att du har returnerat varan/varorna, eller

5.2.3 om varorna inte har levererats, 14 dagar efter den dag du informerade oss om ditt beslut att säga upp avtalet

5.3 Vid återbetalningen använder vi oss av samma betalningsmetod som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om vi inte har kommit överens om något annat. Vi kommer inte under några omständigheter att debitera dig någon återbetalningsavgift.

5.4 Om du har tagit emot beställningen kommer vi att hämta varorna utan onödigt dröjsmål, dock inte senare än 14 dagar efter den dag du informerade oss om ditt beslut att säga upp avtalet.

6 Leverans

6.1 Gratis standardleverans tillämpas på beställningar av Simba-madrasser i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Nederländerna.

6.2 Vi använder UPS för att leverera varorna. Läs mer om våra leveransalternativ på vår webbplats ”Leverans och returer”, innan du skickar in din beställning.

6.3 Uppskattat leveransdatum och uppskattad leveranstid för varorna anges i
e-postbekräftelsen (se avsnitt 3.2.3).

6.4 Om något skulle inträffa som:

a) står utanför vår kontroll, och

b) påverkar det uppskattade leveransdatumet

kommer vi att skicka dig ett meddelande med reviderat leveransdatum.

6.5 Leveransen av varorna ska anses vara fullgjord när vi levererar dem till den adress som du uppgav när du gjorde din onlinebeställning. Om du vill att vi ska leverera varorna till en annan adress bör du meddela oss via e-post eller telefon.

6.6 Leverans ska ske till dörren till det hus som finns på den angivna adressen. Om du har begärt en annan plats för avlämning kommer vi, eller eventuell tredjepatsleverantör, inte att ansvara för eventuella skador på inventarier, inredning eller fastighetens struktur (i största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag).

6.7 Föraren är inte skyldig att kräva någon form av legitimation för att förvissa sig om att personen som tar emot leveransen är du eller en person som du har befullmäktigat.

6.8 Om vi inte har kommit överens om något annat, och om vi inte kan leverera dina varor inom 30 dagar, kommer vi att

a) meddela dig

b) annullera din order, och

c) göra en återbetalning

6.9 Om det inte finns någon hemma för att ta emot din leverans kan du kontakta oss via ovanstående kontaktuppgifter.

6.10 Efter fullgjord leverans har du själv ansvar för varorna. Risken går alltså över till dig när du tar varan i besittning.

6.11 Du ansvarar själv för att förpacka och överlämna madrassen till vår trejdepartsleverantör.

7 Betalning

7.1 Vi accepterar betalning via kreditkort, betalkort och PayPal. Vi accepterar inte kontanter.

7.2 Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att all information som du ger oss när du betalar för varorna är säker genom att använda en betalningsmekanism som är krypterad och säker. I avsaknad av vårdslöshet från vår sida kan vi dock inte hållas ansvariga för eventuell förlust du drabbas av om en tredje part genom otillåten åtkomst får tillgång till de uppgifter du lämnat.

7.3 Ditt kreditkort eller betalkort kommer endast att debiteras i samband med att du gör beställningen. Om vi inte kan leverera de varor du beställt men om du redan har betalat för varorna kommer vi att göra en återbetalning till dig så snart som möjligt, och i varje fall inom [5] dagar.

7.4 Betalningar med kreditkort eller betalkort måste godkännas av tillämplig kortutgivare.

7.5 Om vi inte har tagit emot betalningen och du redan har tagit emot varorna, måste du:

a) erlägga betalning för varorna inom 14 dagar, eller

b) returnera varorna till oss så fort som möjligt. Varorna måste i så fall vara i din ägo. Du måste på ett rimligt sätt ta hand om varorna (t.ex. se till att du följer de instruktioner eller handböcker som medföljde sändningen) och inte använda varorna innan du returnerar dem till oss.

7.6 Om du inte returnerar varorna (om du t.ex. inte har betalat för dem) kan vi komma att hämta upp varorna på din bekostnad. I så fall kommer vi att försöka meddela dig om detta i förhand.

7.7 Ingenting i detta avsnitt skall påverka dina lagstadgade rättigheter att häva avtalet inom ”ångerperioden” (se avsnitt 4 och 5).

7.8 Priset på varorna:

a) anges i kronor (kr) (SEK);

b) inkluderar moms (eller andra tillämpliga skatter) till aktuell kurs;

c) inkluderar kostnaden för standardleverans; och

d) exkluderar kostnaden för specialleverans av varorna (om du vill ha specialleverans, besök vår webbplats “Vanliga frågor och svar” innan du skickar in din beställning).

8 Varornas beskaffenhet

8.1 Du har vissa juridiska rättigheter (s.k. “lagstadgade rättigheter”), som exempelvis innebär att varorna ska:

a) vara av tillfredsställande kvalitet

b) vara ändamålsenliga

c) stämma överens med beskrivning, prov eller modell, och

d) vara korrekt installerade (om vi installerar varan)

8.2 Vi måste förse dig med varor som uppfyller dina lagstadgade rättigheter.

8.3 Varor som:

a) säljs till rabatterat pris

b) har blivit över

c) är undermåliga

kommer att identifieras och säljas i enlighet därmed. Kontrollera att varan är av tillfredsställande kvalitet för dess avsedda användning.

9 Defekta varor

9.1 Dina juridiska rättigheter (s.k. “lagstadgade rättigheter”) beskrivs i början av detta avtal och utgör en sammanfattning av dina huvudsakliga rättigheter. För mer information om dina rättigheter och vad du kan förvänta dig av oss kan du:

a) besöka vår webbplats: “Vanliga frågor och svar”

b) kontakta oss via ovanstående kontaktuppgifter, eller

c) om du befinner dig i Storbritannien, besöka webbplatsen “Citizens Advice”, www.citizensadvice.uk eller ringa 03454 04 05 06

9.2 Ingenting i detta avtal påverkar dina juridiska rättigheter. Du kan också ha andra lagstadgade rättigheter.

9.3 Kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter om du vill:

a) att vi ska reparera skadan

b) att vi ska ersätta varan

c) ha prisavdrag

d) ha en återbetalning

10 Vår 10 års garanti

10.1 Simba ersätter defekta madrasser som faller under vår 10 års garanti. Denna garanti påverkar inte och gäller utöver de lagstadgade rättigheter som rör defekta produkter, i enlighet med avsnitt 9 ovan.

10.2 Denna garanti gäller endast för Simba-madrasser och inte för några andra varor.

10.3 Denna garanti kan ogiltigförklaras om du inte tar hand om din Simba-madrass på ett tillfredsställande sätt.

10.4 Denna garanti gäller inte för fel som orsakats av normalt slitage, skada till följd av olycka eller missbruk eller om madrassen är smutsig eller ohälsosam. Garantin gäller inte heller om madrassens dragkedjeförslutna ytterhölje har manipulerats eller brutits.

10.5 Eventuella anspråk i enlighet med denna garanti måste göras inom 30 dagar efter den dag du upptäckte (eller borde ha upptäckt)) defekten.

10.6 Om du ändrar eller reparerar madrassen utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd kommer madrassen inte att omfattas av denna garanti.

10.7 Om en retur av madrassen har begärts enligt garantibestämmelserna eller någon lag eller förordning som kräver utbyte eller återbetalning av en defekt vara, kommer Simba att begära fotografier som visar hela liggytan och eventuellt synlig defekt. Dessa fotografier kommer att användas för att fastställa om det är nödvändigt att ersätta madrassen. Simba själva avgör om madrassen är defekt och ska omfattas av garantin. Underlåtenhet att skicka in fotografierna av defekten kan leda till att ersättningen av madrassen försenas eller att madrassen inte ersätts.

11 Avtalets upphörande

11.1 Om avtalet sägs upp (i största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag) kommer detta inte att påverka vår rätt att ta emot eventuellt belopp som du är skyldig oss, i enlighet med avtalet. Begränsa vårt ansvar gentemot dig

11.2 Följande gäller för kunder i andra länder än Tyskland: Med undantag för sådant juridiskt ansvar som inte kan uteslutas på grund av lagstiftning (t.ex. dödsfall och personskada) är vi inte juridiskt ansvariga för följande:

a) förluster som:

aa) du eller vi inte hade kunnat förutse när vi ingick detta avtal

bb) inte orsakats av någon överträdelse från vår sida

b) företagsförluster

c) förluster för icke-konsumenter

11.3 För tyska kunder påtar vi oss ansvar för skador som vi, våra lagstadgade företrädare, anställda eller ombud har förorsakat, enligt följande:

a) ett obegränsat belopp när det gäller uppsåtlig eller grov oaktsamhet, samt (oavsett skuldens storlek), skada på liv, kropp och hälsa eller garantier och ansvar enligt den tyska produktansvarslagen; samt

b) för skador till följd av ringa vårdslöshet begränsas ansvaret till skador som är typiska och förutsebara när avtalet ingicks.

12 Tvister

12.1 Vi försöker lösa eventuella tvister snabbt och effektivt.

12.2 Om du är missnöjd med:

a) varorna

b) våra tjänster

c) någon annan aspekt

ska du kontakta oss så fort som möjligt.

12.3 Om vi inte kan lösa dispyten genom vårt interna klagomålsförfarande, kommer vi att:

a) meddela dig att vi inte har kunnat lösa tvisten, och

ge dig den information om vårt organ för alternativ tvistlösning (ADR), som krävs enligt lag. Du kan också använda onlineplattformen för tvistlösning (ODR) för att lösa tvisten:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=EN.

12.4 Dessa villkor är underställda engelsk lagstiftning och eventuell tvist mellan dig och oss kommer att avgöras i engelsk domstol. Om du inte bor i England kan du dock föra talan i en domstol i det land där du är bosatt, i enlighet med tillämpliga lagar i ditt bosättningsland.

13 Tredje mans rätt

Ingen annan part än de parter som har ingått detta avtal har rätt att genomdriva något villkor i detta aval.

ANMÄRKNING

Simba och Hybrid är registrerade varumärken som tillhör Simba Sleep Limited