Kundvagn

Integritetspolicy

Översikt – viktig information som du bör känna till

(A)   Vilka vi är: Denna webbsajt drivs av Simba Sleep Limited (ett företag registrerat i England och Wales (företagsnummer 09703422), med säte på adressen Mezzanine Southside Building, 105 Victoria Street, London, United Kingdom, SW1E 6QT).

Alla hänvisningar till "Simba", "vår", "oss" eller "vi" i denna policy ska anses hänvisa till antingen Simba Sleep Limited eller våra koncernföretag samt leverantörer som levererar tjänster till oss, där så är lämpligt. 

Denna integritetspolicy gäller de av våra webbsajter på vilka den visas.

(B)   Våra värderingar och syftet med denna policy: Vi värnar om din sekretess och vill ta ansvar och vara rättvisa mot dig samt transparenta gentemot dig vad gäller hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.  Vi vill också att du ska känna till dina rättigheter i förhållande till dina uppgifter, som hittar här

I enlighet med dessa värderingar berättar denna integritetspolicy vad du kan förvänta dig när vi samlar in och använder dina personuppgifter.  Vi har försökt att göra det lätt för dig att bläddra, så att du kan hitta den information som är mest relevant för dig och vår relation med dig. 

Vi strävar alltid efter att förbättra informationen som vi ger våra kunder och kontakter, så om du har någon feedback på denna integritetspolicy ber vi dig att tala om det för oss genom kontaktvägarna i avsnitt 12.

(C)   Vem denna policy gäller:  Denna policy gäller:

 • Besökare på vår webbsajt (som påbörjar en order men inte fullföljer köpprocessen)
 • Kunder,
 • Personer till vilka vi skickar marknadskommunikation , samt
 • Personer som kontaktar oss med frågor .

Beroende på relationens art samlar och använder vi dina personuppgifter på olika sätt.  Klicka på länkarna nedan om du vill veta vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den.

(D)   Vad denna policy innehåller: Denna integritetspolicy beskriver följande viktiga ämnen gällande dina personuppgifter (klicka på länkarna om du vill veta mer):

 1. Hur vi samlar in dina personuppgifter
 2. Insamling av dina personuppgifter och hur vi använder dem:
 3. Vår juridiska grund för att använda dina personuppgifter
 4. Hur och varför vi delar med oss av dina personuppgifter
 5. Hur länge vi lagrar dina personuppgifter
 6. Dina rättighter
 7. Marknadsföring
 8. Vart vi kan komma att skicka dina personuppgifter
 9. Risker och hur vi säkrar dina personuppgifter
 10. Länkar till andra webbsajter
 11. Förändringar av denna integritetspolicy, samt
 12. Ytterligare frågor och hur du kan skicka klagomål.

(E)  Din rätt att invända: Du har olika rättigheter kring vår användning av dina personuppgifter, i enlighet med avsnitt 6.  Två grundläggande rättigheter att vara medveten om är att du kan:

 • be oss att sluta använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring  Om du utövar den rätten slutar vi använda dina personuppgifter i detta syfte.
 • be oss att beakta eventuella rimliga invändningar som du har gällande vår användning av dina personuppgifter, när vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt eller någon annans berättigade intresse. 

Du hittar mer information i avsnitt 6.

(F)   Vad du behöver göra och din bekräftelse till oss: Läs denna integritetspolicy noga, så att du förstår hur vi hanterar dina personuppgifter. Genom att kommunicera med oss på de sätt som anges i denna integritetspolicy, bekräftar du att du har läst och förstått integritetspolicyn i sin helhet i den mån du omfattas av den.

Detaljer – viktig information som du bör känna till

1.   Hur vi samlar in dina personuppgifter

1.1.   Du kan ge oss dina personuppgifter frivilligt.  Vi kan emellertid också få information om dig från tredje part, exempelvis våra leverantörer och offentliga webbsajter, som vi i denna policy benämner "tredjepartskällor" eller "leverantörer".

1.2.   Du kan ge oss personuppgifter om dig själv via de formulär som finns på vår webbsajt, genom att fylla i orderformulär eller genom att kontakta oss per telefon, per mejl eller på andra sätt. Detta kan också ske genom att du exempelvis deltar i en tävling eller accepterar ett erbjudande på vår webbsajt samt när du rapporterar ett fel på webbsajten.  Om du kontaktar oss kan vi komma att lagra korrespondensen. Vi kan också be dig fylla i enkäter som vi använder i undersökningssyfte, men du måste inte besvara dem.

2.   Insamling av dina personuppgifter och hur vi använder dem 

Se det eller de avsnitt nedan som bäst beskriver vår relation med dig om du vill veta vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den.  I denna integritetspolicy benämner vi denna information "personuppgifter".

2.1.   Besökare på vår webbsajt

(a)   Vilka av dina personuppgifter vi samlar in

Vi eller tredje part å våra vägnar samlar in och använder följande information om dig när du besöker vår sajt och skickar en order men inte fullföljer köpet:

(i)           ditt namn

(ii)          din postadress

(iii)         din mejladress

(iv)        ditt telefonnummer

(v)         information som ges när du kommunicerar med oss

(vi)         eventuella uppdateringar av information som har tillhandahållits oss

(vii)       personuppgifter som vi samlar in om dig eller som vi får från våra tredjepartskällor

(viii)      följande information som skapas och lagras automatiskt när du besöker vår webbsajt, påbörjar en order och sedan överger din beställning:

(A)   Teknisk information. Detta innefattar: den IP-adress (internetprotokoll) som används för anslutning av din dator till internet; webbsajtens adress och det land från vilket du får åtkomst till informationen; begärda filer; webbläsartyp och version; webbläsarens plugintyper och versioner; operativsystem; plattform samt

(B)   Information om ditt besök och beteende på vår webbsajt (till exempel vilka sidor du klickar på).  Detta kan innefatta webbplatsen du besöker före och efter att du besöker vår webbplats (samt datum och tid), tid och besökslängd på vissa sidor, information om sidinteraktion (såsom rullning, klickning och mushovring), hur du navigerar bort från sidan, trafikdata, platsdata, webbloggar och andra kommunikationsdata och information som ges vid begäran om ytterligare tjänster eller nerladdningar.

(b)   Hur vi använder dina personuppgifter

Vi samlar in, använder och lagrar ovannämnda personuppgifter i följande syften:

(i)           för att ge dig åtkomst till och använda vår webbsajt

(ii)          för att kunna ta emot förfrågningar från dig via webbsajten gällande våra varor och tjänster

(iii)         för att hjälpa dig att genomföra en order via webbsajten

(iv)        för att kunna förbättra och underhålla vår webbsajt och för att kunna tillhandahålla teknisk support för vår webbsajt

(v)         för att säkerställa säkerheten på vår webbsajt

(vi)        för att kunna känna igen dig när du återvänder till vår webbsajt, för att lagra information om dina preferenser samt för att möjliggöra för oss att anpassa webbsajten utifrån dina personliga intressen, samt

(vii)       för att kunna utvärdera ditt besök på webbsajten och sammanställa rapporter eller statistik i syfte att förstå vilken typ av personer som använder vår webbsajt, hur de använder den och hur vi ska kunna göra den mer intuitiv. Sådan information kommer att anonymiseras i största möjliga mån, och du kommer inte att kunna identifieras i den information som samlas in.

Se avsnitten 2.7 och 2.8 om du vill ha mer information om hur vi använder dina personuppgifter.

(c)   Några ord om kakor

(i)           Vissa sidor på vår webbsajt använder kakor, små filer som placeras i din webbläsare när du besöker vår webbsajt. Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig en mer anpassad användarupplevelse i framtiden, genom att förstå och komma ihåg just dina navigeringspreferenser. 

(ii)          Du kan när som helst blockera kakor från de delar av vår webbsajt där vi använder sådana. För att göra detta kan du aktiverar en inställning i din webbläsare som låter dig blockera alla eller bara vissa kakor. Men om du ställer in din webbläsare på att blockera alla kakor (däribland viktiga kakor), kan det hända att du inte kommer åt alla delar av vår webbplats och därmed inte kan använda alla dess funktioner.

(iii)         Om du vill ha detaljerad information om vilka kakor vi använder och varför, kan du läsa vår policy om kakor här [LINK].

2.2.   Kunder

(a)   Vilka av dina personuppgifter vi samlar in

Vi eller tredje part å våra vägnar samlar in och använder följande information om dig:

(i)           ditt namn

(ii)          din postadress

(iii)         din mejladress

(iv)        ditt telefonnummer

(v)         din ålder

(vi)         ditt kön

(vii)        din partners eller sambos namn

(viii)        identitetshandlingar som bankkontoutdrag eller kopia av körkort

(ix)           information som ges när du kommunicerar med oss, däribland inspelning av telefonsamtal

(x)           eventuella uppdateringar av information som har tillhandahållits oss

(xi)          information om tilläggstjänster som vi tillhandahåller till dig:

(A)   information som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna till dig (däribland information på anmälningsformulär, orderinformation, orderhistorik och betalningsinformation)

(B)   kundtjänstinformation samt

(C)   information om kundrelationer och marknadsföring samt

(xii)       information som du ger oss i syfte att vi ska kunna tillhandahålla förbättrade varor eller tjänster, till exempel om vi ber dig att fylla i en enkät eller ett frågeformulär.

(b)   Hur vi använder dina personuppgifter

Vi samlar in, använder och lagrar ovannämnda personuppgifter i följande syften:

(i)           för att behandla ordrar, leverera varor och tillhanda hålla därmed förknippade tjänster, inklusive returer och kundtjänst

(ii)          för att kunna hantera förfrågningar eller problem du har gällande våra varor och tillhörande tjänster

(iii)         för att skicka dig viss information (även per mejl eller post) om våra varor och tillhörande tjänster, såsom tjänsteinformation och administrativa meddelanden (till exempel ändring av våra allmänna villkor samt att hålla dig informerad om våra priser och avgifter)

(iv)        för att kunna utföra statistisk analys och marknadsundersökning kring personer som kan vara intresserade av våra varor och tillhörande tjänster, samt

(v)         om du har godkänt det eller om det på annat sätt ligger i vårt berättigade intresse, i affärsutvecklings- och marknadsföringssyfte, att kontakta dig (även per mejl eller post) med information om våra varor och tillhörande tjänster, som du begär eller som vi anser kan vara av intresse för dig (inklusive nyhetsbrev).

Se avsnitten 2.7 och 2.8 om du vill ha mer information om hur vi använder dina personuppgifter.

(c)   Källa till personuppgifter.  Vi kan komma att få vissa personuppgifter från tredje part, som dina familjemedlemmar, eller från leverantörer.

(d)   Information vi behöver för att kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi behöver vissa typer av personuppgifter för att kunna leverera ordrar och fullfölja avtalsmässiga och andra juridiska skyldigheter som vi har gentemot dig, däribland bekräfta och behandla köp. Om du inte förser oss med sådana personuppgifter, eller om du ber oss att radera dem, kommer du kanske inte att kunna köpa några varor eller använda tillhörande tjänster.

(e)   Hur vi använder information om dina familjeförhållanden. Därutöver kan vi också komma att behandla personuppgifter om dina familjemedlemmar ifall de kontaktar oss gällande en order. Vi behandlar din familjs personuppgifter endast i detta specifika syfte eller i något annat syfte som uttryckligen är tillåtet enligt lag.

(f)   Deltagare i undersökningar om sömn. Vi behandlar de personuppgifter om dig som du skickar till oss om du väljer att delta i en undersökning om sömn. En del av de personuppgifter som vi samlar in om dig eller som du förser oss med i sömnundersökningen kan tillhöra särskilda informationskategorier.  Särskilda informationskategorier innehåller information om fysisk hälsa.

2.3.   Personer till vilka vi skickar marknadskommunikation

(a)   Vi eller tredje part å våra vägnar samlar in och använder följande information om dig:

(i)         ditt namn

(ii)         din postadress

(iii)        din mejladress

(iv)        ditt telefonnummer, samt

(v)        information om dina preferenser.

(b)   Hur vi använder dina personuppgifter

Vi samlar in, använder och lagrar ovan angivna personuppgifter om du har godkänt det eller om det på annat sätt ligger i vårt berättigade intresse, i affärsutvecklings- och marknadsföringssyfte, att kontakta dig (även per mejl eller post) med information om våra produkter och tjänster, som du begär eller som vi anser kan vara av intresse för dig (inklusive nyhetsbrev). 

Vi kan också komma att dela dina uppgifter med sociala medier eller liknande plattformar, så att du kan se relevant innehåll på dessa plattformar. Till exempel kan vi komma att använda tjänsten Facebook Custom Audiences och dela med oss av din mejladress till Facebook i ett skyddat format så att vi kan: införliva dig i en anpassad målgrupp till vilken vi riktar relevant reklaminnehåll på Facebook, eller skapa en målgrupp bestående av andra Facebook-användare baserat på informationen i din Facebook-profil. Du kan avanmäla dig från att ingå i Facebook Custom Audiences genom att mejla oss på hello@simbasleep.com

Se avsnitten 2.7 och 2.8 om du vill ha mer information om hur vi använder dina personuppgifter.

(c)   Källa till personuppgifter.  Vi kan komma att få vissa personuppgifter från tredje part, som marknadsföringsbyråer och tredjepartsplattformar för e-postmarknadsföring.

2.4.   Personer som kontaktar oss med frågor

(a)   Vi eller tredje part å våra vägnar kan komma att samla in och använda följande information om dig:

(i)              ditt namn

(ii)             din postadress

(iii)            din mejladress

(iv)           ditt telefonnummer

(v)            personuppgifter som vi samlar in om dig från tredjepartskällor som Facebook

(vi)           information som ges när du kommunicerar med oss, samt

(vii)          eventuella uppdateringar av information som har tillhandahållits oss.

 

(b)   Hur vi använder dina personuppgifter

Vi samlar in, använder och lagrar ovan angivna personuppgifter för att kunna hantera eventuella frågor eller problem som du har gällande våra produkter och tillhörande tjänster eller om vårt företag, däribland eventuella frågor om hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter, eller förfrågningar från dig om kopior av informationen vi har om dig.  Om vi inte har något avtal med dig kan vi komma att behandla dina personuppgifter för dessa syften då det ligger i vårt berättigade intresse av kundserviceskäl.

(c)   Särskilda informationskategorier. En del av de personuppgifter som du ger oss när du frågar om våra produkter och tjänster kan tillhöra särskilda informationskategorier.  Särskilda informationskategorier innehåller information om fysisk och psykisk hälsa samt biometrisk information.

Se avsnitten 2.7 och 2.8 om du vill ha mer information om hur vi använder dina personuppgifter.

2.5.   Oavsett vilken relation till dig vi har, kan vi också komma att samla in, använda och lagra dina personuppgifter i följande ytterligare syften:

(a)   för att hantera frågor eller problem som du eventuellt har gällande hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter, eller begäran från dig om kopior av informationen vi har om dig.  Om vi inte har något avtal med dig kan vi komma att behandla dina personuppgifter för dessa syften då det ligger i vårt berättigade intresse av kundserviceskäl;

(b)   vi kan använda den för intern bolagsrapportering, företagsadministration, säkerställande av tillräcklig försäkringsnivå för vårt företag, säkerställande av säkerheten på företagets anläggningar, forskning och utveckling, samt för identifiering och införande av affärsmässig effektivisering.  Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för dessa syften när det ligger i vårt berättigade intresse att göra det;

(c)  vi kan göra det för att efterleva lagar och regler som gäller oss – däribland sådana fall då vi har rimliga skäl att anta att efterlevnaden ligger i vårt berättigade intresse eller i andras berättigade intresse, samt när vi är juridiskt skyldiga att göra det, och

(d)   vi kan göra det för att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter – bland annat i sådana fall då vi har rimliga skäl att anta att det ligger i vårt berättigade intresse eller i andras berättigade intresse, samt när vi är juridiskt skyldiga att göra det.

2.6.   Ytterligare behandling

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter på något sätt som inte är förenligt med de syften som anges i detta avsnitt 2. Kontakta oss på de sätt som anges i avsnitt 12 om du vill ha ytterligare information om den analys som vi genomför för att fastställa huruvida ny användning av dina personuppgifter är förenlig med dessa syften.

3.   Vår juridiska grund för att använda dina personuppgifter;

3.1.   Vi anser att den juridiska grunden för att behandla dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy är följande:

(a)   vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden enligt avtal med dig (exempelvis för att fullfölja en order som du lägger hos oss, för att fullfölja villkoren för användning av vår webbsajt, som du accepterar genom att navigera på sajten, och/eller för att fullfölja vårt avtal att tillhandahålla tjänster till dig), eller

(b)   vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra juridiska skyldigheter (exempelvis av produktsäkerhetsskäl), eller

(c)   när vi måste behandla dina personuppgifter för att det ligger i vårt berättigade intresse eller i andras berättigade intresse (exempelvis för att säkerställa tillgänglighet och säkerhet i vår e-handelsplattform). Våra berättigade intressen är att:

(i)              säkerställa att våra kunder och presumtiva kunder kan lägga beställningar via vår webbplats, samt

(ii)             närma oss, kontakta och välja strategiska partner samt kunniga och kvalificerade leverantörer.

Vi har också berättigat intresse att:

(i)              driva, växa och utveckla vår verksamhet

(ii)             bedriva marknadsföring, marknadsundersökning och affärsutveckling

(iii)            leverera varor och tillhörande tjänster till våra kunder, utföra och ta emot betalningar samt tillhandahålla kundservice

(iv)           beställa, spåra och säkerställa leverans av ordrar hos våra leverantörer, samt

(v)            utföra interna koncernadministrativa göromål.

Om vi förlitar oss på vårt (eller någon annans) berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter, kommer vi att genomföra ett avvägningstest för att säkerställa att vårt (eller den andres) berättigade intresse inte uppvägs av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifterna.  Du kan be oss om information om detta avvägningstest genom kontaktvägarna i avsnitt 12.

3.2.   Vi kan komma att behandla dina personuppgifter när du har gett ditt samtycke (som du kan återkalla när som helst efter att ha gett det, enligt beskrivningen nedan), även då:

(a)   vi använder dina särskilda informationskategorier (som information om hälsa och välmående) som du ger oss när du deltar i en undersökning, fyller i en enkät eller när du ställer en fråga till kundservice

(b)   vi använder dina personuppgifter i kommunikation med en tredje part gällande din order, samt

(c)   vi behandlar dina personuppgifter i direktmarknadsföring.

3.3.   Om vi förlitar oss på ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter för ett särskilt ändamål och du senare ändrar dig, kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på hello@simbasleep.com, så upphör vi med det. Om du återkallar ditt samtycke kan det dock inverka på vår förmåga att tillhandahålla våra varor och tillhörande tjänster till dig.

4.   Hur och varför vi delar med oss av dina personuppgifter till andra

4.1.  Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra koncernföretag när vi har ett berättigat intresse att göra det för internadministrativa ändamål (exempelvis för att säkerställa en konsekvent och sammanhängande leverans av våra varor och tillhörande tjänster till våra kunder, företagsstrategi, efterlevnad, revision och övervakning, forskning och utveckling samt kvalitetssäkring).   

4.2.   Vi kommer att dela med oss av dina personuppgifter till följande tredje parter eller kategorier av tredje parter:

(a)   Shopify, som tillhandahåller plattformen för vår onlinebutik, där du kan lägga beställningar och betala för varor och tjänster på vår webbsajt. Shopify kommer också att dela med sig av dina personuppgifter till oss.

(b)   Riskify, som tillhandahåller riskbedömning för e-handel. Vi skickar information som våra kunders namn och adress till Riskify innan ordern slutförs. Detta hjälper oss att minska förekomsten av bedrägerier.

(c)   Kundtjänst, teknisk support och plattformar för dataanalys, som Amazon Redshift, Looker och Genesis. Dessa leverantörer kommer också att dela med sig av dina personuppgifter till oss, även när du kontaktar Simba med frågor eller klagomål.

(d)   Leverantörer av tjänster för kundtjänstärendehantering, som Zendesk. Dessa leverantörer kommer också att dela med sig av dina personuppgifter till oss.

(e)   Google och andra dataanalys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss med förbättring och optimering av våra tjänster och vår webbsajt.

(f)   Emarsys och andra tjänsteleverantörer som hjälper oss med vår marknadsföring, annonsering och reklamaktiviteter, samt

(g)  våra övriga tjänsteleverantörer och underleverantörer, däribland men inte begränsat till leverantörer av CRM-plattformar, betalningsutförare, försäkringsagenter, lager- och logistikleverantörer samt molntjänsteleverantörer.

4.3.   Alla eventuella tredje parter med vilka vi delar dina personuppgifter är begränsade (enligt lag och avtal) i sina möjligheter att använda dina personuppgifter för andra ändamål än att tillhandahålla tjänster åt oss. Vi kommer alltid att säkerställa att eventuella tredje parter med vilka vi delar dina personuppgifter lyder under integritets- och säkerhetsåtaganden i enlighet med denna integritetspolicy och gällande lag.

4.4.   Vi kommer också att lämna ut dina personuppgifter till tredje part:

(a)   när det är vårt berättigade intresse att göra det för att driva, växa och utveckla vår verksamhet.

(i)              Om vi säljer eller köper något företag eller någon tillgång kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till den presumtive säljaren eller köparen av sådana företag eller tillgångar.

(ii)             Om alla Simbas eller någon av dess dotterbolags tillgångar förvärvas av tredje part, varvid personuppgifter i Simbas besittning är en av de överlåtna tillgångarna.

(b)   Om vi underkastas skyldighet att lämna ut eller dela med oss av dina personuppgifter för att fullfölja någon juridisk skyldighet, någon enligt lag berättigad förfrågan från myndighet eller rättsvårdande tjänstemän samt enligt vad som krävs för att upprätthålla nationell säkerhet eller lag och ordning eller förhindra brottslig verksamhet.

(c)   I syfte att upprätthålla eller tillämpa våra allmänna villkor eller något annat avtal eller för att besvara eventuella anspråk, för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter, för att skydda annans säkerhet eller för att förhindra brottslig verksamhet, eller

(d)  för att skydda Simbas eller vår personals, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta kan innefatta utbyte av personuppgifter med andra organisationer i syfte att skydda mot bedrägeri samt minska kreditrisk.

4.5.   Vi kan också komma att lämna ut och använda anonymiserade, aggregerade rapporter och statistik om användare av vår webbsajt eller våra varor och tjänster i syfte att upprätta interna rapporter eller rapporter till vår koncern eller andra tredje parter, samt i marknadsförings- och reklamsyfte. Ingen av dessa anonymiserade, aggregerade rapporter eller denna statistik innebär att våra användares person kan identifieras.

4.6.  Förutom vad som uttryckligen anges ovan kommer vi aldrig att dela, sälja eller hyra några av dina personuppgifter till tredje part utan att meddela dig och, om så krävs, inhämta ditt samtycke. Om du har samtyckt till att vi använder dina personuppgifter på ett visst sätt och du senare ändrar dig, bör du kontakta oss så upphör vi med det.

5.   Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

5.1.  Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.  Hur länge vi lagrar personuppgifter beror på varför vi har samlat in och använder dem och/eller beroende på om vi måste uppfylla juridiska skyldigheter samt för att fastställa, utöva eller skydda våra juridiska rättigheter.

5.2.  Tabellen nedan anger hur länge vi lagrar en del av dina personuppgifter:

Datatyp

Längsta varaktighet

Besökare på vår webbsajt (som påbörjar en order men inte fullföljer köpprocessen): Information inhämtad under köpprocessen på Simbas webbplats då den presumtiva kunden inte fullföljer köpet. Se avsnitt 2.1 om du vill ha mer information.

30 dagar

Kunder: Information inhämtad under köpprocessen vid fullföljande av ett köp på Simbas webbplats. Se avsnitt 2.2 ovan om du vill ha mer information.

10 år

Personer som kontaktar oss med frågor: Information som ges av kunder som ställer frågor till kundtjänst eller teknisk support hos Simba. Se avsnitt 2.3 om du vill veta mer.

2 år

Information om sömnundersökningar: Information insamlad från kunder som deltar i en undersökning eller en enkät från Simba efter ett köp, som kan innefatta uppgifter om hälsotillstånd.

12 månader

 

6.   Dina rättighter

6.1.   Du har vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Om du vill ha mer information om detta eller vill utöva din rätt kan du när som helst kontakta oss på hello@simbasleep.com. Du har följande rättigheter:

(a)   Rätten att få tillgång..  Du har rätt att få tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig.  Du kan be oss att få en kopia av dina personuppgifter, en bekräftelse om huruvida vi använder dina personuppgifter, information om hur och varför de används samt information om vilka säkerhetsmekanismer som finns för det fall att vi överför dina uppgifter till land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES").

(b)   Rätten att korrigera dina uppgifter.  Du har rätt att begära att vi korrigerar de av dina personuppgifter som eventuellt är utdaterade eller felaktiga.

(c)   Rätten att få uppgifter borttagna.  Du har i vissa fall rätt att be oss ta bort personuppgifter som vi har om dig.  Du kan be oss om ytterligare information om dessa särskilda skäl genom att kontakta oss genom kontaktvägarna i avsnitt 12.

Vi vidarebefordrar din begäran till andra mottagare av dina personuppgifter, såvida inte det är omöjligt eller innebär ett oproportionerligt stort arbete.  Du kan fråga oss om vem mottagarna är genom kontaktvägarna i avsnitt 12.

(d)   Rätten att begränsa behandling av dina personuppgifter: Du har i vissa fall rätt att be oss begränsa hur vi behandlar dina personuppgifter.  Du kan be oss om ytterligare information om dessa särskilda skäl genom att kontakta oss genom kontaktvägarna i avsnitt 12

Vi vidarebefordrar din begäran till andra mottagare av dina personuppgifter, såvida inte det är omöjligt eller innebär ett oproportionerligt stort arbete.  Du kan fråga oss om vem mottagarna är genom kontaktvägarna i avsnitt 12.

(e)   Rätten att slippa marknadsföring: Du har rätt att be oss sluta använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring.  Om du utövar den rätten slutar vi använda dina personuppgifter i detta syfte.

(f)   Rätten att flytta dina uppgifter: Du har rätt att be oss skicka dina personuppgifter till en tredje part som tillhandahåller tjänster. 

Denna rätt gäller endast när vi behandlar dina personuppgifter efter ditt samtycke eller på grundval av fullföljandet av ett avtal samt när vår behandling av dina personuppgifter sker på automatisk väg.

(g)   Rätten att invända.  Du har rätt att be oss beakta eventuella rimliga invändningar som du har gällande vår användning av dina personuppgifter när vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt eller någon annans berättigade intresse. 

6.2.   Vi kommer att beakta alla sådana begäranden och besvara dem inom rimlig tid (i vart fall inom en månad efter din begäran, såvida inte vi meddelar dig att vi är berättigade till en längre tidsfrist enligt lag). Observera dock att vissa personuppgifter i vissa fall kan vara undantagna från sådana begäranden, exempelvis om vi måste fortsätta behandla uppgifterna för att uppfylla våra egna juridiska skyldigheter eller för att fastställa, göra eller skydda oss mot rättsliga anspråk. 

6.3.   Om ett undantag gäller berättar vi det för dig när vi besvarar din begäran.  Vi kan komma att be dig ge oss nödvändig information för att vi ska kunna bekräfta din identitet innan vi besvarar din begäran. 

7.   Marknadsföring

7.1.   Vi kan komma att inhämta och behandla dina personuppgifter för att genomföra marknadsföring per mejl, telefon och post.

7.2.   Vi kan komma att skicka dig viss marknadskommunikation (däribland elektronisk marknadskommunikation till befintliga kunder) om vi har ett berättigat intresse att göra det i marknadsförings- och affärsutvecklingssyfte.

7.3.  Vi kommer dock alltid att inhämta ditt samtycke till direktmarknadskommunikation när vi måste det enligt lag och om vi avser att överlämna dina personuppgifter till tredje part i sådant marknadsföringssyfte. 

7.4.   Om du inte längre vill få marknadskommunikation kan du kontakta oss via mejl på hello@simbasleep.com.

8. Vart vi kan komma att skicka dina personuppgifter

8.1 Dina personuppgifter kan komma att behandlas, lagras och/eller användas av personal som arbetar utanför EES åt oss, andra koncernföretag, tredjepartspartner eller leverantörer. Mer information om för vem dina personuppgifter kan komma att visas finns i avsnitt 4.

8.2 Om vi skickar några personuppgifter om dig till sådana icke-EES-medlemmar i vår grupp eller till tredje part, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att mottagaren skyddar dina personuppgifter på ett adekvat sätt i enlighet med denna integritetspolicy. Dessa kan innefatta följande i Dataskyddsförordningens artikel 45 och 46 tillåtna åtgärder:

(A)   gällande USA-baserade juridiska personer, att ingå i av Europeiska kommissionen godkända standardavtal med dessa, eller att säkerställa att de har anslutit sig till Privacy Shield för EU-USA (se vidare https://www.privacyshield.gov/welcome), eller

(B)   gällande juridiska personer i andra länder utanför EES, att ingå i av Europeiska kommissionen godkända standardavtal med dessa

8.3.   Mer information om vilka åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter i dessa fall kan fås från oss på begäran genom att kontakta oss per mejl på hello@simbasleep.com.

9.   Risker och hur vi säkrar dina personuppgifter

9.1.   Den största risken vid vår behandling av dina personuppgifter är om de försvinner, blir stulna eller missbrukas.  Detta skulle kunna leda till att dina personuppgifter hamnar i händerna på någon annan som kan använda dem för bedrägliga syften eller offentliggöra information som du vill ska vara privat.

9.2.   Därför åtar sig Simba att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och missbruk.  Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att hemlighålla dina personuppgifter, bland annat genom att använda lämpliga organisatoriska och tekniska medel. Organisatoriska medel kan vara fysisk åtkomstkontroll av våra lokaler, att införa interna policyer och genomföra personalutbildning samt säkerställa att våra anställda och tredje parter underkastas sekretessförbindelser.  Tekniska medel kan vara att kräva lösenord för åtkomst till våra system och om möjligt använda flerfaktorsautentisering, kryptering och antivirusprogram samt logisk separering av data.

9.3.   Vår programvara på säkra servrar krypterar information, vilket säkerställer att onlinetransaktioner förblir privata och skyddade. Simba använder ett säkerhetsprotokoll som kallas SSL3.

9.4.   Vid överföring av dina personuppgifter till oss kan de komma att överföras via internet.  Trots att vi vidtar alla åtgärder för att skydda de personuppgifter som du lämnar till oss, är överföringen av information över internet inte helt säker. Därför bekräftar och accepterar du att vi inte kan garantera säkerheten för de personuppgifter som överförs till vår webbsajt samt att alla sådana överföringar sker på din egen risk. När vi väl har tagit emot dina personuppgifter tillämpar vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig tillgång till dem.

10.   Länkar till andra webbsajter

Vår webbsajt kan innehålla hyperlänkar till webbsajter som inte drivs av oss. Dessa hyperlänkar tillhandahålls endast för att hjälpa och underlätta för dig och innebär inte något godkännande av aktiviteter hos sådana tredjepartswebbsajter eller någon sorts samröre med deras driftsansvariga. Denna integritetspolicy gäller endast de personuppgifter som vi samlar in eller som vi får från tredje part, och vi kan inte ansvara för personuppgifter om dig som samlas in och lagras av tredje part. Tredjepartswebbsajter har sina egna allmänna villkor och integritetspolicyer, och du bör läsa dessa noga innan du skickar några personuppgifter till sådana webbsajter. Vi rekommenderar inte och påtar oss inte heller något ansvar eller någon skyldighet vad gäller innehållet på sådana tredjepartswebbsajter eller allmänna villkor eller policyer hos tredje part.

11.    Förändringar av vår integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Eventuella framtida förändringar av vår integritetspolicy publiceras på denna sida och meddelas om lämpligt till dig per post eller mejl. Återvänd ofta för att se eventuella uppdateringar eller ändringar av vår integritetspolicy.

12.   Ytterligare frågor och hur du kan skicka klagomål

12.1.       Om du har några frågor eller klagomål om vår insamling, användning eller lagring av dina personuppgifter, eller om du vill utöva din rätt vad gäller dina personuppgifter, ber vi dig att kontakta hello@simbasleep.com. Vi kommer att undersöka och försöka tillmötesgå alla sådana klagomål eller tvister gällande användning eller röjande av dina personuppgifter.

12.2.       I enlighet med artikel 77 i Dataskyddsförordningen kan du också lämna in ett klagomål till Information Commissioner's Office, eller till dataskyddsmyndigheten i det land där du har din huvudsakliga hemvist eller arbetar, eller där ett påstått brott mot Dataskyddsförordningen ska ha skett.  Alternativt kan du söka upprättelse i domstol om du anser att dina rättigheter har kränkts.

Den praxis som beskrivs i denna integritetspolicy är aktuell per 21/05/2018.