Kundvagn

Sekretess

Simba Sleeps webbplats (webbplatsen) ägs och drivs av Simba Sleep Limited, ett aktiebolag som är registrerat i Storbritannien med registreringsnummer 09703422 och säte i Mezzanine, Southside Building, 105 Victoria Street, London, SE1E 6QT, Storbritannien.

Vi är angelägna om din säkerhet och skyddar dina personuppgifter och behandlingen av dessa med stor diskretion.

Denna sekretesspolicy gäller för alla medlemmar, användare och personer som besöker vår webbplats.
Denna sekretesspolicy (samt våra villkor och andra handlingar som omnämns häri) beskriver hur de personuppgifter som vi samlar in eller som du ger oss kommer att hanteras. Läs igenom denna policy noggrant för att bekanta dig med våra åsikter och praxis när det gäller dina personuppgifter och hur de kommer att hanteras.

När du använder vår webbplats accepterar och underställer du dig samtliga riktlinjer i denna sekretesspolicy som kompletterar användarvillkoren som gäller för webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst efter eget godtycke ändra, modifiera, lägga tlll eller ta bort delar av denna sekretesspolicy utan någon förvarning. I så fall kommer ändringarna av sekretesspolicyn att publiceras på denna sida och datumet längst upp på sidan kommer att visa den senaste revideringen. Din fortsatta användning av webbplatsen efter eventuella ändringar innebär att du accepterar sekretesspolicyn. Det åligger dig att med jämna mellanrum kontrollera sekretesspolicyn för att se om den har ändrats och i så fall granska eventuella ändringar.

Persondata vi kan samla in

Vi kan samla in och bearbeta följande information om dig:
Information som du lämnar genom att fylla i blanketter på vår webbplats. Detta omfattar den information som du lämnade när du registrerade dig på vår webbplats, prenumererade på någon av våra tjänster, gjorde inlägg eller begärde ytterligare tjänster. Vi kan också komma att samla in information om du ska delta i en tävling eller kampanj eller om du anmäler ett problem med användningen av vår webbplats.
Om du kontaktar oss kan vi komma att behålla information om denna korrespondens.
Vi kan också be dig delta i undersökningar i forskningsändamål, även om du inte behöver svara på dem.
Information om besök på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till trafikdata, lokaliseringsuppgifter, webbloggar och andra kommunikationsdata, som krävs för vår egen fakturering eller på annat sätt och resurser som du har åtkomst till.

Du behöver inte tillhandahålla information om du blir tillfrågad men om du inte gör det är det inte säkert att vi kan göra webbplatsen tillgänglig för dig.

IP-adresser och cookies

Vi kan komma att samla in information om din dator, inklusive information on ditt operativsystem och typ av webbläsare (om tillgängligt) för systemadministration och för att rapportera sammanställd informtion till våra annonsörer. Detta är statistiska data om våra användares sökaktiviteter och –mönster som inte identifierar någon enskild person.

Av samma anledning kan vi komma att hämta in information om din allmänna internetanvändning, genom att använda en cookie-fil som lagras på din dators hårddisk. Cookies innehåller information som överförs till datorns hårddisk. De hjälper oss att förbättra vår webbplats och ge en bättre och mer personlig service, samt:

 • uppskatta storleken på vår kundbas och användningsmönster
 • lagra information om dina preferenser och på så sätt göra det möjligt att anpassa vår webbplats efter dina personliga intressen
 • påskynda sökning
 • känna igen dig som en återkommande kund

Typer av cookies som vi använder oss av

Cookies kan delas in i två kategorier: förstapartscookies (som fastställs av oss) och tredjepartscookies (som som fastställs av våra partners).

Förstapartscookies

Dessa cookies fastställs av oss. De möjliggör i första hand viktig funktionalitet på vår webbplats.

Tredjepartscookies

Tredjepartscookies fastställs inte av oss, utan av våra utvalda samarbetspartners. Vissa tredjepartscookies möjliggör kan vara fastställda av annonseringsnätverk som vi samarbetar med för att hjälpa till att positionera våra onlineannonser. Vi utövar tyvärr ingen kontroll över dessa cookies.

Cookies för sociala medier

På vissa webbsidor kan du dela innehåll via sociala medier som Facebook och Twitter. Ibland lägger vi in videor från sajter som YouTube. Dessa sajter har sina egna cookies som vi inte kan utöva någon kontroll över. Dessa sociala medier sajter har sina egna riktlinjer för användning av cookies som vanligtvis återfinns på deras webbplatser. Vi ber dig att noga läsa igenom dessa riktlinjer.

Du kan blockera cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare. Detta gör det möjligt att vägra inställningen av cookies. Om du väljer denna inställning kan det hända att du inte kan komma åt vissa delar av webbplatsen. Om du inte har justerat inställningarna i din webbläsare så att den blockerar cookies, kommer vårt system att utfärda cookies när du loggar in på vår webbplats.

Information om hur du kan avaktivera användningen av tredjepartcookies genom att anpassa webbläsarinställningarna:

Firefox

 1. Klicka på menyknappen och välj “Alternativ”.
 2. Välj “Sekretesspanelen”.
 3. Ställ in Firefox till: “Använd anpassade inställningar för historik”
 4. Markera “Acceptera cookies från webbplatser för att aktivera cookies”, och avmarkera för att stänga av dem.

Se förfarandet med skärmavbilder här:
https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers

Google Chrome

 1. Klicka på Chrome-menyn i webbläsarens verktygsfält.
 2. Välj “Inställningar”.
 3. Klicka på “Visa avancerade inställningar”.
 4. I avsnittet “Sekretess”, klicka på knappen “Innehållsinställningar”.
 5. I avsnittet “Cookies”, välj “Blockera cookies som standard”

Se: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Internet Explorer

 1. Klicka på knappen “Verktyg” och sedan på ”Internetalternativ”.
 2. Klicka på fliken “Sekretess” och sedan på ”Avancerad”
 3. Välj “Åsidosätt automatisk cookie-hantering”
 4. Välj “Blockera” i listan över “tredjepartscookies”

Safari

 1. Välj “Preferenser” från Safari-menyn “Konfidentialitet” nära “Blockera cookies och andra webbplatsdata”
 2. Välj alternativet “Tredje part och annonsörer”. Detta kan vara standardinställningen.

Om du vill ha mer information från en oberoende resurs om en rad olika cookie-relaterade frågor, bland annat hur du ändrar webbläsarens inställningar och hanterar cookies, besök www.allaboutcookies.org.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Det kan dock hända att dina personuppgifter överförs till, eller lagras på, en destination utanför EES från eller till personal som arbetar hos någon av våra leverantörer. Sådan personal kan till exempel hjälpa till att genomföra din beställning, behandla dina betalningsuppgifter eller tillhandahålla stödtjänster.

All information du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av vår webbplats är det ditt ansvar att hålla detta lösenord hemligt. Dela aldrig ut ditt lösenord till någon annan.

Tyvärr är överföring av information via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att garantera säkerheten för dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för den data som överförs till vår webbplats; all överföring sker på egen risk. När vi tar emot dina uppgifter använder vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Säkerhet

Vår säkra serverteknologi innebär att alla personuppgifter som överförs till oss på vår webbplats kommer att lagras så säkert som möjligt.

Vår servers säkra mjukvara krypterar informationen och ser till att internettransaktioner förblir privata och skyddade. Simba använder säkerhetsprotokollet “SSL3”.

Användning av information

Dina personuppgifter kommer att användas på följande sätt, med inhämtande av ditt samtycke om så krävs:

 • För att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på det effektivaste sättet för dig och din dator.
 • För intern marknadsföringsanalys och administration.
 • För att ge dig den information och de produkter eller tjänster som du efterfrågar eller som vi tror kan vara av intresse för dig, om du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål.
 • Att utföra sådana skyldigheter som följer av de avtal som ingåtts mellan dig och oss.
 • Att göra det möjligt att delta i våra interaktiva tjänster när du väljer att göra det.
 • Att meddela dig om eventuella ändringar av våra tjänster.

Om du ger ditt samtycke kan vi också använda dina uppgifter, eller tillåta utvalda tredje parter att använda dina personuppgifter, för att ge dig information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig.

Vi röjer inte information om identifierbara individer till våra annonsörer men kan (om du har givit ditt samtycke därtill) förse dem med sammanställd information om våra användare (t.ex. informera dem om att 500 män under 30 års ålder har klickat på deras annons under en given dag). Vi kan också (om du har givit ditt samtycke därtill) använda sådan sammanställd information för att göra det möjligt att uppfylla våra annonsörers önskemål om deras annons läggs ut så att den når den avsedda målgruppen.

Utlämnande av personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till alla medlemmar i vår företagsgrupp, dvs. våra dotterbolag, vårt holdingbolag och dess dotterbolag, i enlighet med definitionerna i avsnitt 736 av den brittiska aktiebolagslagen (UK Companies Act 1985).

Vi kan lämna ut personuppgifter till tredje man:

 • I händelse av att vi säljer eller köper företag eller tillgångar. I så fall kan det hända att vi lämnar ut dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådana företag eller tillgångar.
 • I händelse av att Simba Sleep eller i stort sett alla bolagets tillgångar förvärvas av en tredje part kommer de personuppgifter som innehas om bolagets kunder att bli en av de tillgångar som överförs.
 • Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla någon juridisk förpliktelse eller i syfte att upprätthålla eller tillämpa våra villkor och andra avtal; eller för att skydda Simba Sleep:s, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta omfattar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägeri och minska kreditrisken.

Ovanstående tredje parter är skyldiga att respektera datasekretessen. Du kan få en uppdaterad lista över våra auktoriserade data processorer genom att skriva till [ange en e-postadress som användaren kan skicka sina förfrågningar till.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära att dina personuppgifter inte används för ändamål som rör direkt marknadsföring. Vi kommer att informera dig (innan vi samlar in dina personuppgifter) och söka ditt medgivande i enlighet med gällande lagstiftning om vi har för avsikt att använda dina uppgifter för sådana ändamål eller röja dina personuppgifter till tredje man för sådana ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan bearbetning genom att kryssa i tillämpliga rutor på de formulär som vi använder för att samla in dina personuppgifter. Du kan utöva denna rätt när som helst genom att kontakta oss på hello@simbasleep.com.

Vår webbplats kan då och då innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra partnernätverk, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk ber vi dig observera att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte tar på oss något ansvar eller någon skyldighet för dessa policyer. Läs igenom sekretesspolicyerna innan du skickar in några personuppgifter till dessa webbplatser.

Tillgång till information

Du har rätt att få åtkomst till, ändra eller radera de personuppgifter vi har registrerade om dig. Din rätt att få åtkomst till viss information kan utövas i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar i ditt hemland. Varje begäran om åtkomst kan vara underställd en avgift på 10 euro (om det är tillåtet enligt lagen) för att täcka kostnaderna för att ge dig tillgång till de personuppgifter vi har registrerade om dig)

Gå till sovgott@simbasleep.com för att utöva dessa rättigheter.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Eventuella förändringar vi kan komma att genomföra i vår sekretesspolicy i framtiden kommer att publiceras på den här sidan och i förekommande fall meddelas dig via e-post.

Kontakt

Om du skulle ha några frågor, kommentarer eller förfrågningar om den här sekretesspolicyn får du gärna höra av dig till oss på sovgott@simbasleep.com